Usługi budowlane

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu prac instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych.

Wybrane realizacje w latach 2011 – 2015:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w rejonie ulic Chopina, 1-go Maja, Parkowej w Szczecinie wraz z opcją przebudowy ww. sieci.

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. , ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2013-2015 r.

 

2. Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn600, Dn400, Dn200 od sieci napowietrznej pkt. 28 do komory A48 z przyłączami oraz przebudowa osiedlowej sieci cieplnej Dn300 od komory A45 do komory A45-0-10 z przyłączami.

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2013-2015 r.

 

3.  Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami w rejonie ulic Dembowskiego, Ofiar Oświęcimia, Kadłubka, Niemcewicza oraz Bazarowej w Szczecinie

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2012-2015 r.

 

4. Modernizacja przepompowni ścieków „PIASKI” i „KASPRZAKA” w Gorzowie Wielkopolskim

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Gorzów Wielkopolski
 • 2013-2014 r.

 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów dn150, dn350, dn800 w rejonie ulic Wyzwolenia, Rayskiego oraz Ustowskiej w Szczecinie

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2012-2014 r.

 

6. Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków o wydajności 13,65 m3/h na potrzeby rozbudowywanej części środkowej budynku głównego Szpitala Zdunowo oraz budowy głównej przepompowni-tłoczni ścieków surowych na terenie Szpitala Zdunowo wraz z niezbędnymi odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Szpitala.

 • Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie
 • 2013 r.

 

7. Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków szpitala w Szczecinie – Zdunowie w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z budową nowego źródła ciepła i chłodu opartego o kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły gazowo-olejowe szczytowe.

 • Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie
 • 2012-2013 r.

 

8. Wykonanie sieci sanitarnych w Porcie Handlowym w Świnoujściu w ramach zadania: „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”

 • Budimex S.A.
 • 2013 r.

 

9. Przebudowa osiedlowej sieci wysokich parametrów od komory F35-12 do komory F35-24 przy ul. Zakole w Szczecinie

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2012-2013 r.

 

10. Wykonanie „pod klucz” rozdzielenia instalacji olejowej kotła K-71 i kotła PTWM w Elektrowni Szczecin

 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo
 • 2012 r.

 

11. Wymiana sieci ciepłowniczej rozdzielczej od komory B51 do komory B51-8 w rejonie ul. Ruskiej oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2012 r.

 

12. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory F35 do komory F35-12 ul. Zakole w Szczecinie

 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
 • 2012 r.

 

13. Zadanie 1 - Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności.
Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza.
Zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej.

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
 • 2012 r.

 

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino – Moskorzyn, Przewłoki – Strzebielewo, Sądów – Dobropole Pyrzyckie wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Żalęcino; Przewłoki, Sądów oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowościach Żalęcino, Przewłoki i Sądów.

 • Gmina Dolice
 • 2011 r.

 

15. Wykonanie przyłączy zewnętrznych oraz węzłów cieplnych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pełczyce

 • Gmina Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 1, 73-260 Pełczyce
 • 2010-2011 r.


16. Przebudowa ulic Darniowej i Krzewinkowej w zakresie robót drogowych, budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z napowietrzną linią energetyczną i kanalizacją teletechniczną, zielenią przyuliczną i remontem odcinka rzeki Bukowej – etap I

 • Gmina Miasto Szczecin
 • 2010-2011 r.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij