Asortyment, zakres zastosowań i lokalizacji zbiorników

Asortyment wyrobów:

 • zbiorniki okrągłe: DN 600, DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000, DN 2500 i DN 3000 mm,
 • zbiorniki owalne: DN 1200/2400, DN 1500/3000, DN 2000/4000, DN 2500/4500 mm (maksymalna szerokość wewnętrzna x maksymalna długość wewnętrzna).

Produkowane w naszej firmie zbiorniki możemy posadawiać do głębokości 10 m, z gwarancją bezpieczeństwa (na podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych).

Posiadamy również opinię Głównego Instytutu Górnictwa pozwalającą na zastosowanie naszych zbiorników na terenach górniczych I, II, III i IV kategorii.

Zakres zastosowań:

Zbiorniki produkowane w firmie IRMA mogą być stosowane jako:

 • zbiorniki przepompowni ścieków,
 • tłocznie,
 • studzienki rewizyjne, kanalizacyjne i wodomierzowe,
 • obudowy separatorów,
 • obudowy studni głębinowych,
 • obudowy kolektorów dochodzących do pomp ciepła,
 • osadniki wód deszczowych,
 • odstojniki gnilne,
 • zbiorniki armatury sterująco-odcinającej,
 • zbiorniki przepływowe i nie przepływowe zagłębione w ziemi,
 • zbiorniki do budowy innych urządzeń technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków.

Istnieje możliwość wyprodukowania nietypowych wyrobów, wykonanych według indywidualnych projektów.

Zakres lokalizacji:

Zbiorniki z pokrywą nieprzejazdową (typu lekkiego) mogą być lokalizowane na powierzchniach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (klasa zwieńczenia włazu kanałowego A 15).

Zbiorniki z pokrywą przejazdową (typu ciężkiego) mogą być lokalizowane na obszarach dla pieszych, ciągach pieszo-jezdnych, utwardzonych poboczach, obszarach parkingowych oraz na jezdniach dróg (klasa zwieńczenia włazu kanałowego B 125, C 250, D 400).

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij