Galanteria mostowa z polimerobetonu

POLIMEROWE ODWODNIENIA MOSTOWE

POLIMEROWE ODWODNIENIA MOSTOWEKORYTO ŚCIEKOWE

Koryta ściekowe posiadają zróżnicowane spadki dna. Stabilność połączeń korytek stanowią trójkątne zamki w ścianie czołowej. Element produkowany w kolorze białym lub w kolorze nawierzchni.

ELEMENT KRAWĘDZIOWY

Stosowany jest przy wpuście mostowym wraz z listwą wykończeniową wpustu. Jego wymiary są dostosowane do dwóch typów wpustów: WM - 150C i WMD - 150D, natomiast wielkość elementu dobierana jest indywidualnie, w zależności od zastosowanego typu krawężnika. Kolor elementu dopasowany do barwy krawężnika.

DESKA GZYMSOWA MOSTOWA

Zabezpiecza konstrukcje mostu przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych. Stanowi jednocześnie szalunek podczas betonowania płyt chodnika. Kształt i wymiary deski uzgadniane indywidualnie, według projektu architektonicznego. Element barwiony na dowolny kolor.

Właściwości fizyko - mechaniczne polimerobetonu:

  • wytrzymałość na ściskanie: 90÷110 MPa
  • wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 18÷22 MPa
  • gęstość: 2,3 g/cm3
  • mrozoodporność: 150 cykli
  • ścieralność na tarczy Boehmego: 0,1 cm

Zalety stosowania polimerobetonu:

  • duża wytrzymałość mechaniczna,
  • odporność chemiczna (1÷10 pH),
  • nienasiąkliwość,
  • mrozoodporność,
  • małe opory przepływu.

przekrój

System odwodnień mostowych stanowi skuteczną ochronę obiektów mostowych przed szkodliwym działaniem agresywnych chemicznie wód opadowych spłukujących z nawierzchni jezdni sole, kwasy, zasady oraz substancje ropopochodne.

Składa się z przykrawężnikowych korytek ściekowych, elementu krawężnikowego, wykonanych z polimerobetonu oraz z żeliwnego wpustu mostowego typu WM - 150C lub WMD - 150D. Elementem systemu uzupełniającym jest wykonana z polimerobetonu deska gzymsowa mostowa.

Elementem systemu

Korytka ściekowe o zróżnicowanych spadkach: od 0 - do 1,5 % grupowane są w skończone szeregi: A, B, C i D, które w zależności od pochylenia jezdni na obiekcie mostowym łączy się w odpowiednie zestawy. Korytka ściekowe układa się wzdłuż krawężnika na warstwie drenażowej. Uszczelnienie pomiędzy korytkami oraz wzdłuż krawężnika stanowi kit Sika flex PRO 3WF, natomiast od strony ścieralnej nawierzchni asfaltowej - taśma dylatacyjna, odporna na wysokie temperatury IGAS Profil R, firmy Sika.

Typy odwodnień liniowych IRMA

W zależności od pochylenia podłużnego jezdni na obiekcie mostowym stosuje się różne zestawy szeregów odwodnienia mostowego. Pozwalają one uzyskać odpowiedni spadek odwodnienia oraz odstępy pomiędzy wpustami mostowymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dorgowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

Pochylenie niwelety jezdni 0-0,3%

Pochylenie niwelety jezdni 0,3-0,5%

Pochylenie niwelety jezdni 0,5-1%

Pochylenie niwelety jezdni 0,7-1%

Pochylenie niwelety jezdni 1-2%

Pochylenie niwelety jezdni większe niż 2%

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij